Disclaimer

De zorg voor deze website

SÄRA Personal Beauty by Madli Miller besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SÄRA Personal Beauty by Madli Miller.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze website of heeft u vragen / opmerkingen over de inhoud van deze website? Neem dan contact op met Madli Miller.